Bakičová Iveta RNDr. ,Ing. člen predstavenstva RK Stredná odborná škola elektrotechnická
Boleček Ľudovít RNDr. člen predstavenstva RK BOMAT, s.r.o.
Dolník Jozef Ing. člen predstavenstva RK INVESTEFEKT A, spol s r.o.
Dolník Jozef Ing. člen predstavenstva RK RosSlov, spol. s r.o.
Dolník Jozef Ing. člen predstavenstva RK BETULÍN PHARMA s.r.o.
Fixek Roman Ing. podpredseda predstavenstva RK TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Gabriel Ján Ing. predseda predstavenstva RK AGROPO s.r.o.
Hodossy Karoly Ing. člen predstavenstva RK EVERGREEN CONSULTING s.r.o.
Holovič Pavol člen predstavenstva RK AGROPO s.r.o.
Janíček Dušan Ing. člen predstavenstva RK SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Kupec Viliam Ing. podpredseda predstavenstva RK EKOPRAKTIK,spol. s r.o.
Nemček Jaroslav člen predstavenstva RK Nemček SONES spol. s r.o.
Papík Peter Ing. člen predstavenstva RK Stredná priemyselná škola dopravná
Sedlák Michal Ing. CSc. člen predstavenstva RK SEDOS, s.r.o.
Čajko Juraj Ing. podpredseda predstavenstva RK EURO - BREW, s.r.o.