Báráň Milan Ing. člen predstavenstva RK PLASTED, spol. s r.o.
Bláha Petr Ing. člen predstavenstva RK Duslo, a.s.
Chovan Milan Ing. člen predstavenstva RK TAX COMPANY, komanditná spoločnosť
Földesi Jozef podpredseda predstavenstva RK IDO EET- Levické strojárne, s.r.o.
Kazlov Igor Ing. člen predstavenstva RK OPTIMA a.s.
Kleštinec Ľudovít Bc. člen predstavenstva RK Klevitrans - Kombi group, s.r.o.
Korgo Ján člen predstavenstva RK ENERGONET NITRA, s.r.o.
Masarik Miroslav Ing. člen predstavenstva RK Nitrianska regionálna komora SOPK
Ondrejka Viliam predseda predstavenstva RK ViOn, a.s.
Strašík Dušan Ing. člen predstavenstva RK KABELSCHLEPP-SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.
Surovec Milan Ing. podpredseda predstavenstva RK NITRAZDROJ, a.s.
Zalabai Tibor Ing. člen predstavenstva RK UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.