INFORMAČNÁ DATABÁZA
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Záujem o členstvo v SOPK*
Chcem sa stať členom SOPK (bude odoslaná prihláška).
Nemám záujem stať sa členom SOPK, chcem sa len zaregistrovať do informačnej databázy SOPK.
Základné informácie
IČO*: DIČ: IČ DPH:
Názov firmy*: *
Adresa*: Ulica Mesto PSČ*:
Tel.*: Fax:
E-mail: WWW:
Počet zamestnancov: Základný kapitál [v mil. €]:
Dátum založenia: Región SOPK*:
Číslo v obchodnom registri: Číslo v živnostenskom registri:
Bankové spojenie: Číslo účtu (IBAN):
Zakladateľ/Majiteľ:
Nositeľ majority u a.s.:
Kontaktné osoby
Štatutárny zástupca firmy*:
Titul pred menom Meno Priezvisko Titul za menom
Funkcia*:
Tel.: Fax: E-mail:
Kontaktná osoba pre styk s SOPK:
Titul pred menom Meno Priezvisko Titul za menom
Funkcia:
Tel.: Fax: E-mail:
Ďalšia kontaktná osoba:
Titul pred menom Meno Priezvisko Titul za menom
Funkcia:
Tel.: Fax: E-mail:
Ďalšia kontaktná osoba:
Titul pred menom Meno Priezvisko Titul za menom
Funkcia:
Tel.: Fax: E-mail:
Predmet podnikania
Jednotlivé výrobky/služby (v prílohe uveďte popis výrobku, ak je to možné aj popis v AJ, NJ)

Ekonomická charakteristika
Úhrn zdanitelných príjmov – výnosy/príjmy za predchádzajúci rok 2020: mil.€ , prípadne vyznačte interval:

škola alebo školské zariadenie v sieti MŠ SR
nezisková organizácia
platforma MP obrat do 0,331mil.€
do 0,331mil.€
0,332 mil.€ - 1,327 mil.€
1,328 mil.€ - 3,319 mil.€
3,320 mil.€ – 6,638 mil.€
6,639 mil.€ - 9,958 mil.€
9,959 mil.€ - 13,277 mil.€
13,278 mil.€ - 16,596 mil.€
16,597 mil.€ - 23,235 mil.€
23,236 mil.€ - 33,193 mil.€
nad 33,193 mil.€


Zisk za predchádzajúci rok 2020: mil.€ , prípadne vyznačte interval:

do 0,1 mil.€
0,1 mil.€ - 0,5 mil.€
0,5 mil.€ - 1 mil.€
1 mil.€ - 2 mil.€
nad 2 mil.€
Podriadené podniky, závody, dcérske spoločnosti
Ičo: Typ (dcérska, závod, prevádzka):
Majetkový podiel v tejto firme [%]:
Názov firmy:
Adresa: Ulica Mesto PSČ Štát
Tel.: Fax:
E-mail: WWW:
Ičo: Typ (dcérska, závod, prevádzka):
Majetkový podiel v tejto firme [%]:
Názov firmy:
Adresa: Ulica Mesto PSČ Štát
Tel.: Fax:
E-mail: WWW:
Zastúpenie zahraničnej firmy
Názov:
Adresa: Ulica Mesto PSČ
Štát: Majetkový podiel[%]:
Predmet podnikania:
Názov:
Adresa: Ulica Mesto PSČ
Štát: Majetkový podiel[%]:
Predmet podnikania:
Export - Import
Podiel exportu [%]: Podiel importu [%]:
Krajiny exportu: Krajiny importu:
Záujem o ďalšie teritóriá:
Súhlasím s poskytovaním uvedených informácií pre kontraktovanie potencionálnych záujemcov o spoluprácu.*

Polia označené hviezdičkou * sú povinné.